วีดีโอ พี แอนด์ พี

เราเน้นการพัฒนาที่สร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืนพร้อมทัศนคติเชิงบวก. เพิ่มเติมคลิก

As every business is different, P&P aims to serve our clients by delivering well customized training programs to help you meet your specific needs.
With actionable performance results, we believe it creates continuous learning solution that leads to behavior changes and generates positive outcomes.

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรทั้งหมด

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองอย่าง ชนะ-ชนะ

หลักสูตรกลยุทธ์การเจรจาต่อรองอย่าง ชนะ-ชนะ เน้นสร้างความเข้าใจในหลักการและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ชนะ-ชนะทั้งสองฝ่าย

เพิ่มเติมคลิ๊ก

การโค้ชเพื่อเพิ่มผลผลิต

หลักสูตรการโค้ชเพื่อเพิ่มผลผลิต ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับผู้จัดการหรือผู้นำทีม เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพและส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เหนือระดับ

เพิ่มเติมคลิ๊ก

พลังของความร่วมมือร่วมใจ

หลักสูตรพลังของความร่วมมือร่วมใจ ถูกออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกัน จนนำไปสู่การส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เพิ่มเติมคลิ๊ก

การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร Integrative Problem Solving ถูกออกแบบเฉพาะ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ ในการแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เพิ่มเติมคลิ๊ก

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร Business Leadership Transformation นำเสนอผ่านเนื้อหาและหลักการที่ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ กระตุ้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้นำ สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมคลิ๊ก

ฝากข้อมูลติดต่อกลับ

กรุณาระบุรายละเอียด ทางเราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด


Give a man a fish and you feed him for a day.
Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.

– Chinese Proverb –

ทำไมต้องพีแอนด์พี คอนซัลแทนท์

มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างถูกต้องและลึกซึ้ง

ประสบการณ์การเทรนนิ่งให้กับพนักงานองค์กรกว่า 100,000 คนจากกว่า 110 บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศตลอด 25 ปีที่ผ่านมา และยังคงพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์สูงสุดของผู้เรียน

หลักสูตรชั้นหนึ่งที่ออกแบบพิเศษเฉพาะองค์กร พร้อมนำส่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและปฏิบัติได้จริง

ทุกหลักสูตรถูกออกแบบขึ้นพิเศษเพื่อให้ตรงกับความต้องการและตอบโจทย์ผู้เข้ารับการอบรมมากที่สุด

วิทยากรของพีแอนด์พีมีความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ

วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารจากองค์กรชั้นนำระดับโลก อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งจากหลากหลายอุตสาหกรรม

รู้จักเรา

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม…